Valberedningen söker nya krafter till styrelsen !

Valberedningen har precis skickat ut en blankett:
Valberedningens intresseanmälan

Valberedningen vore synnerligen intresserad av att komma i kontakt med de personer som önskar, kan och vill vara med. Antingen kan ni fylla i ovanstående blankett (som ni fått i brevlådan) och lämna den till någon i Valberedningen:
– Pia Andersson (lgh 461, 3an)
– Marie-Louise Reinius (lgh 503, 27an)
– Lars Hedberg (lgh 661, 29an)
eller skicka email direkt till oss: Valberedningen