Informationsblad 2011-02

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– BRF Föreningsstämma april 2011
– Bredbandsinstallationen
– Flaggvakt
– Nya medlemmar
– Solna högtrycksspolning – NY Spolningsrutin

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-02