Informationsblad 2011-08

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Kontrollera din brandvarnare
– Brandfara ställa saker i trapphuset
– Polisen / Grannsamverkan
– Lyckad städdag
– www.malarstrand2.se – En självklar favorit

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-08