Informationsblad 2013-02

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– Trädgårdsgruppen
– Grannsamverkan
– Ny tvättmaskin till 27an
– Nya medlemmar
– Vill du ta hand om vår hemsida ?
– Årsstämma

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2013-02