Avgiftshöjning samt skalskydd

I detta separata informationsblad redovisar styrelsen bakgrunden till den kommande avgiftshöjningen.

Dessutom ges en instruktion till hur man själv luftar lägenhetens element, något som kan behövas för att säkerställa optimal uppvärmning av bostaden. Extra viktigt i dessa tider då samhället gemensamt skall minska energianvändningen.

Läs vidare här.