Informationsblad #3

Vi har bytt städfirma, de nya tar över från den 1 april. Uppfräschning av gästrummet fortskrider, från den 1 april blir avgiften 300kr/dygn.
Fr o m den 1 maj inaktiveras portkoden i våra entrédörrar. Säkerställ att du använder din nyckelbricka, släpp in besökare via porttelefonen (öppna med 5 på nummer displayen). Du kan alltid öppna med nyckeln.
Den 7 maj återinför vi våra städdagar, välkommen.
Läs mer i bladet här.