Informationsblad #4

Påminnelse om att portkoden inaktiveras den 1-maj. Använd porttelefon, nyckel och nyckelbricka.

Vi har startat upp vår nya fastighetsförvaltare, Cemi AB. Alla medlemmar har fått information i brevlådan, du finner det även här.

Styrelsen jobbar med ett nytt bokningssystem för bastun, mer info följer.

Snart startas sommargågatorna i vårt område; noterar du störningar etc. kan du tipsa polisen på https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Varje brf skall arbeta aktivt med brandskyddsarbete, vilket även sker i vår förening. Förvara aldrig brandfarligt materiel i trapphus eller andra allmänna utrymmen.

Läs hela bladet här.