Informationsblad #2

Status på låsuppgraderingen. Glöm inte att hämta dina nya nyckelbrickor, framöver övervägs att helt slopa portkod. Om du vill kunna släppa in besökare måste du uppge ett telefonnummer för att aktivera porttelefonen.

Läs mer om hjärtstartaren, gemensamma utrymmen, laddboxar i garaget och återvinning i bladet.