Informationsblad 2011-03

Nu finns det senaste informationsbladet med följande rubriker:
– BRF Föreningsstämma april 2011, på Il Piatto kl 18.30
– Bredbandsinstallationen
– Nya fyrsiffriga lägenhetsnummer
– Husvärd i 27an sökes
– Uthyrningsrummet
– Flaggvakt

Det finns som vanligt under informationsblad:
Informationsblad 2011-03