Bredbandsinstallation helt klar !

Vid senaste styrelsemötet redovisades slutbesiktningen och uppföljning på de anmärkningar som framkom vid slutbesiktningen.

Styrelsen förklarar därmed bredbandsinstallationen som 100% klar, och bredbandsgruppen upplöses således.

I praktiken innebär det bara att den speciella email som funnits tas bort, och att bredbandsfrågor från nu och framåt besvaras av styrelsen.