Snöröjning på taket – del 2

Pga de relativt stora mängder snö som samlats på våra tak har snöskottningen tagit avsevärt mer tid i anspråk än vad som först uppskattades. Det har samlats mellan 60cm och 100cm snö, och det riskerar att skada våra tak enligt Omega Plåt som har uppdraget att skotta ned snön.

Det kan hända att de som som bor högst upp (plan 5 och/eller 6) får en del av takets snö på sina balkonger.

Taken kommer att skottas på Onsdag

Styrelsen planerar att få taken skottade på ONSDAG den 10 Februari 2010, i samband med (förhoppningsvis) snöröjning av Kristinebergs Strand.

Dvs se till att ni inte låter era bilar vara parkerade under Onsdag på Kristinebergs Strand !

Höjd hyra för bilparkering (carport och kajplats)

Stockholms Stad höjer boendeparkeringsavgiften med 100 sek / kalendermånad. Som följd av detta har styrelsen beslutat justera hyresavgiften för parkeringsplatserna carport respektive kajplats med 100 sek / kalendermånad.

Höjningen gäller från Maj månad 2010, och aviseras separat till samtliga hyresgäster som berörs.